Namens het complete team van Rusch Asfalt heten wij u van harte welkom op de website!

Wij zijn een zelfstandige asfaltaannemer. Ons specialisme is het leveren/ verwerken van asfalt en het aanbrengen van asfaltverhardingen. Verder kunt u ook bij ons terecht voor klein en groot asfaltonderhoud, – reparaties, visuele inspecties, wegmarkeringen en meer! En niet te vergeten voor een goed advies. Voor veel situaties kunnen we een oplossing op maatwerk aanbieden.

Leest u zich rustig in over onze mogelijkheden. Wat mogen wij voor u betekenen?

Rusch Asfalt BV is een moderne aannemer in het asfalt. Met gemotiveerde en flexibele medewerkers leveren we graag net datgene extra om een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat te realiseren. En komt u bij ons als zakelijke of particuliere klant? U kunt bij ons terecht, want elke klant telt bij ons. Bij ieder project besteden we evenveel aandacht aan de kwaliteit en dienstverlening.

Wij hebben als bedrijfscultuur een no-nonsense mentaliteit. Dit betekent dat we u helder en goed advies geven, en de afspraken nakomen. We communiceren met korte lijnen, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Verder hebben we als bedrijf met relatief weinig overheadkosten te maken. Dit komt uiteraard terug in onze concurrerende prijsvorming.

Door een jarenlange ervaring met het product “asfalt” gekoppeld met het op peil houden van kennis en nieuwe ontwikkelingen zijn wij helemaal klaar voor de toekomst.

Rusch Asfalt BV streeft ernaar om op een hoog kwaliteitsniveau haar opdrachtgevers te dienen op een wijze die positief bijdraagt aan onze maatschappij. Hierbij wordt uiteraard zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam hergebruik van materialen en grondstoffen die geproduceerd worden met zo min mogelijk energie. Dit alles zal regelmatig getoetst worden volgens de huidige certificeringsystemen. Veiligheid en welzijn van alle betrokkenen zijn van groot belang!