Inleiding

In deze Privacy Policy leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzamelen en met welk doel deze gegevens worden gebruikt. Zo leggen wij u uit waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze verklaring kan tussentijds gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring met regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven over de laatste versie.

Doel gegevens

Voor de onderstaande doelstellingen worden uw persoonsgegevens door Rusch Asfalt BV verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Aanbieden en verwerken van diensten: de benodigde gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Rusch Asfalt BV via e-mail, het offerte- of contactformulier op de website en/of telefoon. Er zal enkel gevraagd worden om de benodigde persoonsgegevens om u een (prijs)voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Hierbij kunnen wij gegevens van u opvragen en bewaren zoals uw naam (N.A.W.), bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, BTW- nummer en projectomschrijving;

2. Verwerking van persoonlijke gegevens: bij het opstellen van een prijsaanbieding, uitvoering geven aan onze dienstverlening en services en voor administratieve doeleinden bewaren we gegevens. In geval van sollicitaties verzoeken wij de sollicitant om een brief met aanvullend Curriculum Vitae (CV) om een duidelijk beeld te schetsen van deze persoon en kwalificaties. Alle gegevens worden digitaal bewaard in een daarvoor bestemde (online) dossiermap, welke is afgeschermd voor derden;

3. Sociale media: Facebook en Instagram

Bewaren van gegevens

Rusch Asfalt BV bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de (asfalt)werkzaamheden en/of activiteiten uit te voeren. Tevens bewaren wij deze gegevens met als doel u te kunnen informeren over onze dienstverlening en wordt zodoende enkel gebruikt voor administratieve en commerciële doeleinden. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of bewaartermijn.

Delen van gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke c.q. rechtmatig belang.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden, indien:

1.  U daar toestemming voor hebt gegeven;

2. Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde autoriteit verplicht toe zijn;

3. Bij het inschakelen van een expert bij het vaststellen van een schade en/of uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Plaatsen cookies en vergelijkbare technieken

Rusch Asfalt BV gebruikt en plaatst op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiligen van persoonsgegevens

Rusch Asfalt BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan van uw schriftelijke en/of digitaal verstrekte gegevens. Wij maken gebruik van Cloud-maildiensten en administratie, zodat persoonsgegevens beschermt zijn tegen fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Gegevens inzien, corrigeren en verwijderen

Persoonlijke gegevens die u aan Rusch Asfalt BV verstrekt, worden opgenomen in onze database en server(s). U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rusch Asfalt BV.

Bezwaar

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres privacy@ruschasfalt.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wilt u nog iets weten?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze Privacy Policy? Neemt u dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar privacy@ruschasfalt.nl