Project omschrijving

Het project “Doortrekken Steenbergerveld” heeft Rusch Asfalt b.v. in eigen beheer uitgevoerd.

Het werk omvat onder andere:

  • Nieuwe aanleg retentievoorziening
  • Dempen en aanleg van watergangen en duikers
  • Aanleg wegcunet inclusief aanbrengen fundering
  • Aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie
  • Aanbrengen van bermbeton en (betonprint in) verkeersgeleiders
  • Bijkomende werkzaamheden

Looptijd werk: juni 2017 – bouwvak 2018