Project omschrijving

Op de gemeentewerf in Elst heeft Rusch Asfalt b.v. in opdracht van de Gemeente Overbetuwe een deel van de milieustraat gerevitaliseerd.

Allereerst is er met behulp van GPS en een CAD-programma een hoeveelheidsbepaling, hoogteplan en raming gemaakt. Dit is voorgelegd aan de gemeente.

Na goedkeuring werd de bestaande elementenverharding verwijderd. Hieronder bevond zich een laag zand met daaronder klei. Het zand is opzij gezet en de klei afgegraven en in depot gezet. Vervolgens is het zand teruggezet en is er een fundering van menggranulaat (puin) aangebracht.  Tevens zijn daar waar nodig putten en kolken op hoogte gesteld voor de nieuwe terreinverharding.

Van de aangrenzende asfaltconstructie is de deklaag gefreesd. Daarna zijn er op de puinbaan 2 onderlagen van asfalt aangebracht. Tot slot is het gehele plein voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.